Pharma  Soft  –  poradenství a služby nejen pro domácnost a zdraví

Díl XXXV. ….jak auto dostalo domeček…..

 Září 2019 

……po loňské rekonstrukci plotu bylo pamatováno i nástavbu oplocení v podobě zastřešeného parkovacího místa před garáží a malou pergolu vedle, která může být společenským parketem stejně jako druhým parkovacím místem. Napojení konstrukce přístřešku je pomocí 11 zabetonovaných závitových tyčí v zinkované úpravě. Stejně tak i nosná konstrukce je tentokráte místo dřeva ocelová v zinkované úpravě. Pro zajímavost dlužno uvést, že hmotnostně je ocelový profil na jednotce stejně váhově objemný jako by byl smrkový hranol o stejném průřezu…..

15. 9. 2019