Pharma  Soft  –  poradenství a služby nejen pro domácnost a zdraví

Díl. XXXIII. ……a zase ten plot….Červen 2019

    Ač plot, jde o poměrně rozsáhlou stavbu, která svým řešením i detaily podtrhuje tvorbu kulturní krajiny, která přechází směrem na západ v krajinu přirozenou až přírodní. Postupně je tedy dotvářeno bezprostřední okolí stavby vhodným členění terénu a výsadbou dřevin, od komunikace jde o keře a směrem do zahrady pak především travinami různého vzrůstu a probarvení. Prostor vzniklý za plotem pak zůstává částečně beze změn předzahrádkou a částečně bude travní porost nahrazen novými přirozenými prvky místní krajiny.

A o tom zase příště….

   

6. 6. 2019  

Napsat komentář