Pharma  Soft  –  poradenství a služby nejen pro domácnost a zdraví

Díl XXXII. …konečně došlo i na plot….

Listopad 2018 

010 Vytyčení el. vedení ČEZ001 Vytyčení el. vedení ČEZ035 Kanalizace - revizní šachta025 Vytyčení el. vedení ČEZ

    Když před lety rančer měnil sídlo, bylo mu hned od pohledu jasné, že vstupní brána na ranč má nejlepší léta již dávno za sebou. Natírat dřevěné výplně již nemělo smysl. Celý plot měl narušenou stabilitu a byl schopen odolávat dlouhodobě jen slabým statickým výkyvům. Jeho stavitelé nepočítali s provozem přilehlé dráhy ani s jakoukoli jinou zátěží. Navíc jeho funkce se omezovala pouze na zhmotnění hranice pozemků. V té době bylo rozhodnuto nechat plot pouze „dožít“. A to se stalo létá Páně tohoto, neboť dřevěné výplně již začaly opouštět své místo bez jakéhokoli vlivu.

   Na řadu tak přišlo rozebrání původního oplocení a výstavba nového, jehož funkcí je nově nejen označení hranice pozemků v terénu, ale v severní části má rovněž funkci intimizující a vodoochrannou. Jako celek pak plní i funkci estetickou a krajinotvornou.

1. 1. 2019  009 Rekonstrukce plotu005 Rekonstrukce plotu037 Rekonstrukce plotu012 Rekonstrukce plotu017 Stavba plotu pohledová část005 Stavba plotu pohledová část027 Stavba plotu pohledová část042 Stavba plotu pohledová část059 Stavba plotu pohledová část118 Stavba plotu pohledová část125 Stavba plotu pohledová část

Napsat komentář