Pharma  Soft  –  poradenství a služby nejen pro domácnost a zdraví

Projekt Správné praxe prodejců vyhrazených léčiv


červenec – říjen 2020


V červenci letošního roku jsme byli opětovně osloveni provozovatelem největší sítě prodejen drogistického zboží v České republice. Loňský projekt naplnil u majitelů očekávání a tak následující zadání bylo opět jednoznačné – rozšířit projekt na všechny provozovny společnosti nabídku vyhrazených léčivých přípravků ve 4Q roku.

Součástí projektu tentokráte bylo i zřízení farmaceutické distribuce podle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech respektive podle vyhlášky č. 229/2008 Sb. o správné výrobní a distribuční praxi.

Projekt probíhal v několika rovinách – příprava a realizace výuky – proškolení všech zaměstnanců včetně examinace a následného vydání Osvědčení. Školení probíhalo jak v rovině humánních, tak i veterinárních léčivých přípravků.

    Druhou rovinou bylo zajištění správných skladovacích podmínek jak podle požadavků výrobce, tak i legislativy na jednotlivých provozovnách.

  Třetí rovinou bylo začlenění farmaceutické distribuce a jejich požadavků do stávající logistiky, od objednání u výrobce nebo jiného distributora po doručení provozovny. Součástí této dílčí roviny bylo i zajištění výhodných nákupních podmínek a potřebné množství léčivých přípravků.

   A jsme rádi, že pro případ akutní potřeby mají zákazníci pomoc na dosah v drogeriích TETA.

   A stále platí – prodejce vyhrazených léčiv má být a je pouze určitou první pomocí v případě nedostupnosti lékárny. Nemá být, není a nebude náhradou plnohodnotné lékárny s vysoce odborným personálem.

10. 10. 2020

Napsat komentář