Pharma  Soft  –  poradenství a služby nejen pro domácnost a zdraví

Projekt Správné praxe prodejců vyhrazených léčiv


Duben – říjen 2019


V březnu letošního roku jsme byli osloveni provozovatelem největší sítě prodejen drogistického zboží v České republice. Zadání bylo jednoznačné nikoli jednoduché – připravit a spustit v provozovnách společnosti nabídku vyhrazených léčivých přípravků ve 4Q roku.

Tato problematika spadá pod zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech respektive pod vyhlášku č. 106/2008 Sb. o správné praxi prodejců vyhrazených léčiv.

Projekt probíhal v několika rovinách – příprava a realizace výuky – proškolení nezbytného počtu zaměstnanců a examinace – písemné prozkoušení před udělením osvědčení. Školení probíhalo jak v rovině humánních, tak i veterinárních léčivých přípravků.

    Druhou rovinou bylo zajištění správných skladovacích podmínek jak podle požadavků výrobce, tak i legislativy.

  Třetí rovinou bylo zajištění logistického řetězce od objednání u distributora po doručení provozovny. Zde jsme velice pyšní na vlastní SW řešení objednávek. Součástí této dílčí roviny bylo i zajištění výhodných nákupních podmínek a potřebné množství léčivých přípravků.

Poslední rovinou je oblast komunikace, resp. marketingu v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb. o reklamě.

   A jsme rádi, že pro případ akutní potřeby mají zákazníci pomoc na dosah v drogeriích TETA

   A snad jen pro úplnost – prodejce vyhrazených léčiv má být a je pouze určitou první pomocí v případě nedostupnosti lékárny. Nemá být, není a nebude náhradou plnohodnotné lékárny s vysoce odborným personálem.

2. 10. 2019

Napsat komentář