Pharma  Soft  –  poradenství a služby nejen pro domácnost a zdraví

Odborné poradenství – lékárenský informační servis

 

Listopad 2015 – leden 2017odborna-poradna-3

  Dalším úspěšně realizovaným projektem bylo vybudování odborného lékárenského informačního servisu pro provozovatele lékárny.

  Záměrem našeho pojetí projektu bylo poskytování odborného poradenství nejen pro pacienty a klienty lékárny, ale také pro ostatní odbornou nejen zdravotnickou veřejnost v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, potravin pro zvláštní lékařské účely, kosmetiky a biocidních přípravků.

  Našim cílem bylo vytvořit poradenský servis pomáhající nejen s výběrem nejvhodnějších přípravků, ale především servis poskytující informace o kontraindikacích přípravků a jejich interakcích mezi sebou, s potravou obecně, včetně doporučení úpravy životosprávy a životního stylu.

  Náš záměr zadavatel ve svém podání nakonec zúžil na poskytování informaci o svém sortimentu a na odborné konzultace se sortimentem spojené.

29.1.2016

 

Takto funguje poradenství od 1. 2. 2017odborna-poradna-35

Napsat komentář